Hoppa till huvudinnehåll

Satsningar på skyddade boenden och mer samordnat stöd till våldsutsatta

Publicerad

Regeringen stärker arbetet för att höja kvalitén på skyddade boenden och för att ge våldsutsatta ett mer samordnat stöd i sina kontakter med myndigheter. Genom beslut om regleringsbreven för 2024 har regeringen gett flera myndigheter uppdrag på området.

- Julhelgen är full av glädje för många. Men för de som är utsatta för våld i nära relation är helgerna ofta en mörk och svår tid. Möjligheten att få komma till ett skyddat boende kan vara helt livsavgörande för dessa personer. Det är oerhört viktigt att kvalitén är hög på de skyddade boendena och att det är lätt att få ett samordnat stöd vid kontakt med myndigheter, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

- Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt och en ljus framtid. Varje år vistas ungefär 4 700 barn i Sverige i skyddat boende. Det är otroligt viktigt att dessa boenden håller god kvalité över hela landet. Så ser det tyvärr inte ut idag, eftersom vem som helst kan starta och driva ett skyddat boende då det saknas både kvalitetskrav och tillståndsplikt. Regeringen har lagt fram flera förslag till ny lagstiftning i propositionen Stärkta rättigheter för barn och unga i skyddat boende, och i regleringsbreven för nästa år finns flera satsningar för att höja kvalitén på de skyddade boendena och för att våldsutsatta lättare ska kunna få hjälp, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. 

Kvalitén ska höjas på skyddade boenden

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att se över myndighetens kvalitetsindikatorer för skyddade boenden och följa upp verksamheten på sådana boenden med ett särskilt fokus på behoven hos barn, våldsutsatta med funktionsnedsättningar och våldsutsatta i hederskontext. 

Socialstyrelsen får också i uppdrag att ta fram och sprida målgruppsanpassad information till kommuner och enskilda om hur socialförsäkringsförmåner påverkas vid en vistelse i skyddat boende. Försäkringskassan ska bistå Socialstyrelsen i det arbetet.

Mer samordnat stöd till våldsutsatta

En våldsutsatt person behöver ofta ha kontakt med flera olika myndigheter, till exempel Polismyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan. Många våldsutsatta har svårt att sköta alla de myndighetskontakterna själva – i den ofta utsatta situation de befinner sig i. 

Socialnämnden ska verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. De ska också särskilt ta hänsyn till att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden får utse en särskild person med uppgift att hjälpa den enskilde och dess anhöriga i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. Kontaktpersonens viktigaste uppgift ska vara att fungera som ett personligt stöd och hjälpa till på olika sätt. Det finns dock inte någon rätt för en enskild att få en kontaktperson. Det är socialnämnden som avgör om det behovet finns. 

Regeringen anser att det är angeläget att socialtjänsten kan erbjuda våldsutsatta ett mer samordnat stöd i myndighetskontakter och annan praktisk hjälp och vill därför att Socialstyrelsen ska se över om åtgärder behöver vidtas för att våldsutsatta kan få bättre stöd och hjälp än idag, exempelvis genom en särskilt utsedd kontaktperson.

Presskontakt

Hanna Clerkestam
Politiskt sakkunnig hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1139686
e-post till Hanna Clerkestam
Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal
Laddar...