Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra anpassningar med anledning av ändringar i det statliga tandvårdsstödet Diarienummer: S2024/01342

Publicerad

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att anpassa myndighetens it-system utifrån de förslag som lämnas i regeringens proposition Ändrad åldersgräns för avgiftsfri tandvård (prop.2023/24:158) och i promemorian Allmänt tandvårdsbidrag för unga personer (S2024/01242).

Ladda ner:

Försäkringskassan ska på ett ändamålsenligt sätt informera berörda tandvårdsaktörer om anpassningarna.

Senast den 31 mars 2025 ska Försäkringskassan lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Laddar...