Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget att upprätta och förbereda förvaltning av ett utförarregister för fritidskort för barn och unga Diarienummer: S2024/00033

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Försäkringskassan att upprätta och förbereda förvaltning av ett utförarregister för fritidskort för barn och unga (S2024/00033) på så sätt att registret ska upprättas med utgångspunkt i de förslag som finns i departementspromemorian Ett fritidskort för barn och unga – en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra (Ds 2024:16).

Ladda ner:

Uppdragstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas den 31 mars 2026.

Laddar...