Hoppa till huvudinnehåll

Finansdepartementets delar i statens budget

Finansdepartementet ansvarar för att samordna hela statens budget. Utöver det ansvarar departementet för beredning av de delar i statens budget som bland annat rör samhällsekonomi och finansförvaltning, bidrag till kommuner samt skatt och tull.

Finansdepartementet ansvarar för beredning av följande utgiftsområden:
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse ansvarar Finansdepartementet för beredning av följande anslag:

 • Kungliga hov- och slottsstaten samt Länsstyrelserna

Inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ansvarar Finansdepartementet för beredning av följande anslag:

 • Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel

Inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid ansvarar Finansdepartementet för beredning av följande anslag:

 • Spelinspektionen

Inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik ansvarar Finansdepartementet för beredning av följande anslag:

 • Konsumentverket
 • Allmänna reklamationsnämnden
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Åtgärder på konsumentområdet
 • Bidrag till miljömärkning av produkter

Inom utgiftsområde 22 Kommunikationer ansvarar Finansdepartementet för beredning av följande anslag:

 • Post- och telestyrelsen
 • Ersättning för särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning
 • Grundläggande betaltjänster
 • Informationsteknik för telekommunikationer
 • Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
 • Myndigheten för digital förvaltning
 • Digital förvaltning

Inom utgiftsområde 24 Näringsliv ansvarar Finansdepartementet för beredning av följande anslag:

 • Upprustning och drift av Göta kanal
 • Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag
 • Kapitalinsatser i statligt ägda företag

Regleringsbrev för verksamhet inom Finansdepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.

2024 års regleringsbrev för de anslag som Finansdepartementet ansvarar för:

Regleringsbrev för 2024 för Finansdepartementet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

2023 års regleringsbrev för de anslag som Finansdepartementet ansvarar för:

Regleringsbrev för 2023 för Finansdepartementet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2024 samt vårändringsbudgeten för 2024 till riksdagen.

Laddar...