Utrikeshandel, handelspolitik och främjande i statens budget

Uppdaterad

Utrikeshandel, handelspolitik och främjande är en del av utgiftsområde 24 Näringsliv i statens budget

 
Området omfattar följande anslag:  
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
2:2 Kommerskollegium
2:3 Exportfrämjande verksamhet
2:4 Investeringsfrämjande
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer
2:6 Bidrag till standardiseringen
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning

Kontakt

Planeringsstaben (UD PLAN), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Planeringsstaben (UD PLAN), Utrikesdepartementet, via registrator

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.