Försvarsberedningens sammansättning

Uppdaterad

Försvarsberedningen består av ledamöter från de åtta riksdagspartierna, sakkunniga och experter samt ett sekretariat. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna har två ledamöter vardera och övriga partier en ledamot var.

Sakkunniga och/eller experter medverkar från Justitie-, Utrikes-, Försvars- och Finansdepartementen, Statsrådsberedningen samt Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Försvarsberedningens sekretariat består av huvudsekreteraren och fem sekreterare.