Landsbygd, livsmedel och areella näringar

De areella eller gröna näringarna är viktiga basnäringar. De står för en betydande del av markanvändningen på landsbygden och har en unik roll som förvaltare av landskapets natur- och kulturvärden. Detta ger förutsättningar för att bedriva annan näringsverksamhet på landsbygden som till exempel verksamhet kopplat till upplevelser och rekreation.

Ansvariga för landsbygd, livsmedel och areella näringar

Ansvarigt statsråd

Peter Kullgren
Peter Kullgren Landsbygds­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om landsbygd, livsmedel och areella näringar

  • Regeringen tillsätter utredning för att främja ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk

    En särskild utredare ska göra en översyn av den nationella skogspolitiken för att utveckla en framtida ändamålsenlig skogspolitik som främjar ett långsiktigt hållbart svenskt skogsbruk och en växande bioekonomi.

  • Utredning föreslår förslag för att stärka livsmedelsberedskapen

    Den 1 februari tog landsbygdsminister Peter Kullgren emot betänkandet Livsmedelsberedskap för en ny tid från den särskilda utredaren Ingrid Petersson.

  • Regeringen vill modernisera jaktlagstiftningen

    Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om lagstiftningen på jaktområdet. Syftet är att kunna skapa en modern lagstiftning för långsiktigt hållbar jakt och viltvård som är enkel att tillämpa.

Innehåll om areella näringar, landsbygd och livsmedel

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 877 träffar.