Hoppa till huvudinnehåll

Förslag på åtgärder för ökad motståndskraft och bevarande av hotade skogsträd

Publicerad

Torsdag 16 maj tog landsbygdsminister Peter Kullgren emot betänkandet En framtid för alm och ask – förädling, forskning och finansiering från den särskilda utredaren Staffan Eklöf.

– Den svenska skogen och skogsnäringen spelar en viktig roll för svensk välfärd. Det finns även behov att se över hur man kan öka motståndskraften hos hotade skogsträd såsom alm och ask. Mot den bakgrunden är utredningens arbete angeläget och betänkandet går nu in som ett underlag för regeringens arbete för ett långsiktigt hållbart skogsbruk och bevarande av natur- och kulturmiljövärden, säger landsbygdsminister Peter Kullgren. 

Regeringen beslutade i april 2023 att tillsätta en utredning för att identifiera inhemska skogsträd där förädling kan vara en kostnadseffektiv åtgärd för långsiktigt bevarande. Den särskilda utredaren har haft i uppdrag att bland annat identifiera arter av skogsträd som särskilt riskerar att utsättas för skador på grund av klimatförändringarna, skadegörare och sjukdomar och där skogsträdsförädlingen i Sverige är otillräcklig eller saknas samt föreslå hantering av förädlingsverksamhet för att öka motståndskraften.

Utredaren har nu redovisat uppdraget och föreslår flera förslag på åtgärder för att öka motståndskraft och bevarande av alm och för ask. Förslagen handlar bland annat om behov av ett nationellt program för alm och ask, fortsatt bekämpning av almsjuka på Gotland och program för resistensförädling samt stödjande forskning för alm och ask som ökar motståndskraften.  

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson
Laddar...