Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

100 miljoner i förstärkning till folkhögskolor

Publicerad

Många folkhögskolor har en ansträngd ekonomi och det generellt besvärliga ekonomiska läget drabbar dem hårt. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 ytterligare resurser till folkhögskolornas utbildningsutbud. Förslaget uppgår till 100 miljoner kronor 2024 och från och med 2025 beräknas 100 miljoner kronor årligen.

Genom folkhögskolans breda kursutbud kan individer bland annat få grundläggande behörighet till fortsatta studier inom högskola eller yrkeshögskola eller utbilda sig till ett yrke. Personer med funktionsnedsättning, utrikes födda och personer med kort tidigare utbildning är viktiga målgrupper för folkhögskolan.

- Folkhögskolan som utbildningsform fyller en viktig funktion i det svenska utbildningssystemet för såväl individers möjligheter till utbildning som för samhällets behov av kompetensförsörjning. Därför är den här förstärkningen mycket värdefull, säger utbildningsminister Mats Persson.

Det är viktigt att det finns goda utbildningsmöjligheter för vuxna. Att säkerställa välfärdens och det privata näringslivets kompetensförsörjning är betydande för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen. 

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.