Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset Prop. 2020/21:208

Publicerad

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag till lagstiftning som innebär att det
förstärkta stödet vid korttidsarbete som gäller under perioden december 2020–juni 2021 förlängs med ytterligare tre månader t.o.m. september samma år. Regleringen föreslås träda i kraft den 29 juni 2021.

Propositionen innehåller även förslag till ändringar i statens budget för
2021. Medel föreslås för att förlänga ersättningar inom sjukförsäkringen
och för sjuklönekostnader. Det föreslås även att medel tillförs för att utöka omställningsstödet, omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och stödet till handelsbolag. Vidare föreslås att medel tillförs för ytterligare stöd till kultur, idrott och civilsamhälle. Dessutom föreslås medel för fortsatta insatser som rör vaccinering mot covid-19 och åtgärder för att motverka ytterligare smittspridning. Slutligen lämnas förslag om kreditgarantier eller en låneram till SAS-koncernen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...