Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen utökar folkbildningsutredningens uppdrag

Publicerad

Efter flera händelser med fusk och felaktigheter inom studieförbundens verksamheter samt kritik från Riksrevisionen har behovet av en ökad transparens, effektivitet och förutsägbarhet i styrning och fördelning av statsbidrag till folkbildningen blivit tydligt. Regeringen har nu beslutat om ett utökat uppdrag till Christer Nylanders pågående utredning om styrning och uppföljning av folkbildningen.

Folkbildningen finansieras till stor del av statsbidrag. De ideella föreningarna Folkbildningsrådet och SISU Idrottsutbildarna har uppgiften att fördela och följa upp statsbidragen utifrån den så kallade självförvaltningsmodellen för statsbidrag till folkbildningen. Under de senaste åren har självförvaltningsmodellen kritiserats efter att bland annat flera fall av fusk och felaktigheter har upptäckts i studieförbundens verksamheter.

– Folkbildningen är viktig för Sverige, men händelserna med fusk och felaktigheter har visat att det finns brister inom dagens modell för statsbidrag till folkbildningen. Det får inte accepteras att skattemedel används till annat än det de är avsedda för. Nu vidtar regeringen och Sverigedemokraterna ytterligare åtgärder för att återupprätta förtroendet för folkbildningen och säkra en korrekt hantering av statsbidragen, säger utbildningsminister Mats Persson.

– Det är anmärkningsvärt att den förra regeringen tillät det här fusket att fortgå utan några seriösa försök till granskning. Deras intresse för de här frågorna har tyvärr varit lågt och det är därför mycket viktigt att vi snarast ser till att ta tag i problemet, säger Sverigedemokraternas utbildningspolitiske talesperson Patrick Reslow.

Regeringen ger Utredningen om styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden (U 2022:01) ett utvidgat uppdrag i några delar. Utredaren ska analysera nuvarande modell för styrning och fördelning av statsbidrag till folkbildningen i syfte att göra den mer ändamålsenlig, transparent och förutsägbar samt minska risken för fusk och felaktigheter. Inom ramen för denna analys, ska utredaren även överväga om styrningen och medelstilldelningen helt eller delvis ska hanteras av en eller flera befintliga myndigheter i stället för av Folkbildningsrådet.

I uppdraget att utreda hur uppföljning, kontroll och granskning av folkbildningen säkerställs ska utredaren nu också föreslå hur kontroll och granskning av användningen av statsbidragen kan stärkas på alla nivåer inom folkbildningen.

Utredaren får dessutom ett nytt deluppdrag att utreda frågor om återtag av statsbidrag som använts felaktigt och återbetalning av statsbidrag som inte utnyttjats under ett år.

Utredningstiden förlängs till den 14 juni 2024.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Oskar Cavalli-Björkman
Presskontakt för Sverigedemokraterna
Telefon 072-208 43 33
e-post till Oskar Cavalli-Björkman
Laddar...