Folkbildning i statens budget

Uppdaterad

Området Folkbildning är en del av utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i statens budget.

Området Folkbildning omfattar följande anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 
14.1 Bidrag till folkbildningen
14.2 Bidrag till tolkutbildning
14.3 Särskilda insatser inom folkbildningen
14:4 Särskilt utbildningsstöd

Mer om statens budget

Den 19 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2022 samt vårändringsbudgeten för 2022 till riksdagen.

Mer om budgeten för 2018

Den 20 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen.

Genvägar