Folkbildning i statens budget

Området Folkbildning är en del av utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i statens budget.

Området Folkbildning omfattar följande anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 
14.1 Bidrag till folkbildningen
14.2 Bidrag till tolkutbildning
14.3 Särskilda insatser inom folkbildningen
14:4 Särskilt utbildningsstöd

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.

Mer om budgeten för 2018

Den 20 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen.