Folkbildning i statens budget

Uppdaterad

Området Folkbildning är en del av utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i statens budget.

Området Folkbildning omfattar följande anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 
14.1 Bidrag till folkbildningen
14.2 Bidrag till tolkutbildning
14.3 Särskilda insatser inom folkbildningen
14:4 Särskilt utbildningsstöd

Mer om statens budget

Den 8 november lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 samt höständringsbudgeten för 2022 till riksdagen.

Mer om budgeten för 2018

Den 20 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen.

Genvägar