Hoppa till huvudinnehåll

Stärkt stöd till skolor för att minska skolfrånvaron för elever med NPF-diagnoser

Publicerad

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd och autism kan vara en riskfaktor för långvarig skolfrånvaro om eleverna inte får rätt stöd i skolan. Många skolledare vill ha ett mer konkret och verksamhetsanpassat myndighetsstöd och regeringen ger därför Specialpedagogiska skolmyndigheten ett nytt uppdrag.

– Skolfrånvaro är ett stort och allvarligt problem som vi behöver möta med många olika åtgärder. Många elever med omfattande skolfrånvaro har en NPF-diagnos och därför behöver skolorna få bättre förutsättningar att möta elevers behov av stödinsatser, säger skolminister Lotta Edholm.

– Vi vet att skolan spelar en mycket viktig roll för att förebygga utanförskap och ohälsa. Ett förbättrat stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan göra stor skillnad för de här elevernas framtida skolresultat, hälsa och utveckling, säger socialminister Jakob Forssmed.

Arbetet behöver fortsätta för att skolorna ska få bättre förutsättningar att tillgodose elevers olika stödbehov. Specialpedagogiska skolmyndigheten får därför i uppdrag att erbjuda verksamhetsnära stöd och sprida kunskap om framgångsrika och konkreta metoder och arbetssätt för verksamheterna. Uppdraget ska delredovisas senast den 10 december 2025 och slutredovisas den 26 maj 2027.

Regeringen har sedan tidigare vidtagit flera åtgärder för att minska omfattande frånvaro och för att förbättra situationen för elever med NPF-diagnoser i skolan. Regeringen satsar bland annat på skolsociala team som kan hjälpa elever som är borta under en längre tid från skolan, så kallade hemmasittare, att bryta en negativ utveckling. På uppdrag av regeringen genomför Skolverket under året en kartläggning av skolfrånvaron i de obligatoriska skolformerna. Regeringen har även tillsatt en utredning som bland annat har i uppdrag att lämna förslag om ett nationellt frånvaroregister som kan göra det möjligt att göra systematiska uppföljningar på flera olika nivåer. I uppdraget ska bland annat aspekter som rör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar särskilt beaktas.

Presskontakt

Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...