Ungdomspolitik i statens budget

Uppdaterad

Området Ungdomspolitik är en del av utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i statens budget.

Området ungdomspolitik omfattar  följande anslag
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken

Mer om statens budget

Den 19 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2022 samt vårändringsbudgeten för 2022 till riksdagen.