Arbetsmarknadsdepartementets delar i statens budget

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för beredning av de delar i budgeten som rör nyanländas etablering, arbetsmarknad och arbetsliv.

Statens budget i siffror

Här kan du se förslag och beslut om ramar och anslagsnivåer för statens budget.

Arbetsmarknadsdepartementets utgiftsområden:
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Utgiftsområde 13 (delar av) Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Arbetsmarknadsdepartementets anslag inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering:
1:1 Etableringsåtgärder
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
1:4 Hemutrustningslån

Regleringsbrev för verksamhet inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.

2018 års regleringsbrev för Arbetsmarknadsdepartementet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Kontakt

Claes Elmgren
Budgetsamordnare, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon 08-405 92 71

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.