Arbetsmarknads­­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering.

Ansvariga statsråd

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister
Paulina Brandberg
Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetslösheten ökar och sysselsättningen minskar

    Regeringen har aviserat flera reformer för att möta utmaningarna – etableringsjobb och satsningar på yrkesutbildning och sfi.

  • Paulina Brandberg på besöksturné med fokus på arbetet mot arbetslivskriminalitet

    Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

    Regeringen prioriterar arbetet mot arbetslivskriminalitet. Nästa vecka kommer jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg att inleda en besöksturné för att sätta fokus på hur denna form av kriminalitet kan stoppas.

Illustration: Regeringskansliet

Breda satsningar ska förebygga brott

Att öka tryggheten i Sverige och bekämpa kriminaliteten är en prioriterad fråga för regeringen. En viktig del i detta är det brottsförebyggande arbetet. Här finns ett urval av regeringens breda insatser med fokus på bland annat skola, arbetsmarknad, jämställdhet, utanförskap och integration.

Johan Pehrson står och talar. Bakom honom syns en svensk flagga.
Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ökade möjligheter för arbetslösa att utbilda sig

Regeringen har beslutat att göra det möjligt för deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin att studera svenska för invandrare (sfi) under ett år och sedan fortsätta främst inom kommunal vuxenutbildning under ytterligare ett år med bibehållet aktivitetsstöd.

Illustration: Regeringskansliet.

Arbetsmarknads­­­departementets delar i budgetpropositionen 2024

Här samlas några av Arbetsmarknadsdepartementets delar i budgetpropositionen för 2024.

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.
Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck stärks

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, könsrelaterat våld och prostitution och människohandel kommer att förstärkas genom en treårig satsning på 50 miljoner kronor per år under 2024–2026. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1670 träffar.