Arbetsmarknads­­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering.

Ansvariga statsråd

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister
Paulina Brandberg
Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Utredning ska se över den statliga lönegarantin

    Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå ett nytt, ändamålsenligt och rättssäkert regelverk för den statliga lönegarantin. En myndighet ska ges huvudansvaret för systemet och utgångspunkten ska vara att Skatteverket får det ansvaret. Det nya lönegarantisystemet ska förhindra missbruk av lönegarantin och samtidigt se till att enskilda som har rätt till ersättning snabbt kan få sin utbetalning.

  • Pressträff med Johan Pehrson om arbetet mot utanförskap

    Den 6 december höll arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson en pressträff där han presenterade en nyhet om regeringens arbete mot utanförskap. Statistiska centralbyrån (SCB) och Boverket får i uppdrag att göra en sammanställning av områden där utanförskapet är särskilt stort.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson talar på en pressträff.
Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Oscar Samuelsson/Regeringskansliet.

Arbetslösheten ökar och sysselsättningen minskar

Regeringen har aviserat flera reformer för att möta utmaningarna – etableringsjobb och satsningar på yrkesutbildning och sfi.

Illustration: Regeringskansliet

Breda satsningar ska förebygga brott

Att öka tryggheten i Sverige och bekämpa kriminaliteten är en prioriterad fråga för regeringen. En viktig del i detta är det brottsförebyggande arbetet. Här finns ett urval av regeringens breda insatser med fokus på bland annat skola, arbetsmarknad, jämställdhet, utanförskap och integration.

Illustration: Regeringskansliet.

Arbetsmarknads­­­departementets delar i budgetpropositionen 2024

Här samlas några av Arbetsmarknadsdepartementets delar i budgetpropositionen för 2024.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1683 träffar.