Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av promemorian Enhetliga sekretessbestämmelser i Statens haverikommissions verksamhet Diarienummer: LI2024/01233

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian gällande ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 15 oktober 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...