Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Promemoria Enhetliga sekretessbestämmelser i Statens haverikommissions verksamhet

Publicerad

I promemorian föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som syftar till enhetliga och tydliga sekretessregler för uppgifter som Statens haverikommission inhämtar vid undersökningar av olyckor och tillbud.

Ladda ner:

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2025.

Laddar...