CV Karin Svanborg-Sjövall

Publicerad

Karin Svanborg-Sjövall är statssekreterare hos hos kulturminister Parisa Liljestrand.

Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

 Statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall
Statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ansvarsområde

  • Kultur
  • Demokrati
  • Medier
  • De nationella minoriteterna
  • Det samiska folkets språk och kultur

Personligt

Karin Svanborg-Sjövall är född 1980. Hon är gift, har två barn och är
bosatt på Lidingö.

Utbildning

2001-2011 
Fil. kand. i Europastudier, historia och statsvetenskap
Malmö Högskola och Stockholms Universitet

1997-1999
Gymnasiestudier, Franska skolan Stockholm

Befattningar och uppdrag

2022
Statssekreterare Kulturdepartementet

2022
Politiskt sakkunnig hos Ulf Kristersson, Moderaterna 

2020-2022
VD, skribent och föreläsare, Svanborg-Sjövall Kommunikation KB

2014-2020 
VD, Tankesmedjan Timbro/Stiftelsen Fritt Näringsliv 

2012-2014
Programansvarig för välfärdsfrågor, Timbro 

2010-2012
VD och skribent, Svanborg-Sjövall Kommunikation AB

2009-2010
Politiskt sakkunnig hos högskole- och forskningsminister Tobias Krantz, Regeringskansliet 

2008-2009
EU-handläggare, Folkpartiets riksdagskansli

2007-2008
Politisk sekreterare och kanslichef, Folkpartiet Europaparlamentet, Bryssel 

2005-2007
Kampanjsamordnare och politisk sekreterare, Folkpartiet Malmö

2003
International Visiting Fellow, Taiwan Foundation for Democracy 

Övriga uppdrag

2020-2022
Stiftelsen Svenska Dagbladet, Ledamot 

2004-2005
Vice ordförande, Liberala studenter