Demokratiskt system med fria val

Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt Det betyder att all offentlig makt utgår från folket.

Lagarna stiftas av en riksdag med 349 ledamöter som väljs av folket vart fjärde år. Efter varje val lägger riksdagens talman fram förslag till ny statsminister. Riksdagen utser sedan statsministern som får i uppdrag att bilda en regering. Regeringen, ledd av en statsminister, styr Sverige.

Sverige är en så kallad konstitutionell monarki med kung Carl XVI som statschef. Men monarken har bara en symbolisk funktion som statschef.

När allmänna val hålls har Sveriges sju miljoner röstberättigade möjlighet att vara med och påverka vilka politiker som ska representera folket i riksdagen, landstingen och kommunerna. År 2010 röstade 84 procent av befolkningen i de allmänna valen.

För att få rösta i de tre valen ska man fylla 18 år senast på valdagen. Dessutom finns särskilda regler:

  • För att få rösta i riksdagsvalet
  • För att få rösta i kommun- och landstingsvalen

Det finns också andra sätt att påverka politiken. Några exempel är att gå med i ett politiskt parti, lämna synpunkter på kommittéer och utredningars rapporter, och att vara med i folkomröstningar.

Vart femte år hålls också val till EU-parlamentet. Alla som är medborgare i ett EU-medlemsland och folkbokförda i Sverige får rösta i Sverige.