Demokratiskt system med fria val

Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt. Det betyder att all offentlig makt utgår från folket.

Lagarna stiftas av en riksdag med 349 ledamöter som väljs av folket vart fjärde år. Efter varje val lägger riksdagens talman fram förslag till ny statsminister. Riksdagen utser sedan statsministern som får i uppdrag att bilda en regering. Regeringen, ledd av statsministern, styr Sverige.

Sverige är en så kallad konstitutionell monarki med kung Carl XVI som statschef. Men monarken har bara en symbolisk funktion som statschef.

I Sverige hålls fyra allmänna val. Vart fjärde år hålls val till kommun, region och riksdag. Vart femte år hålls val till Europarlamentet. Alla som har fyllt 18 år senast på valdagen får rösta i de allmänna valen.

Det finns också andra sätt att påverka politiken. Några exempel är att

  • gå med i ett politiskt parti lämna synpunkter på rapporter från     kommittéer och utredningar
  • lämna förslag till EU-kommissionen
  • kontakta riksdagsledamöter och Europaparlamentariker
  • vara med i folkomröstningar.