Hoppa till huvudinnehåll

Ombudsmän

För att alla ska veta att staten gör sitt arbete på rätt sätt finns ombudsmän. Begreppet ombudsman har också spridits till flera andra länder. Sverige har dessa ombudsmän:

Justitieombudsmannen, JO

Riksdagen väljer ombudsmännen. De kontrollerar att myndigheter och deras tjänstemän följer lagar och regler i sitt arbete.

Justitieombudsmannens webbplats

Justitiekanslern, JK

JK ska kontrollera myndigheter och domstolar, företräda staten i tvister i domstol, reglera skadeståndsanspråk mot staten, vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål och vara regeringens juridiska rådgivare.

JK:s webbplats

Konsumentombudsmannen, KO

KO försvarar konsumenternas intressen mot företag i domstol. KO ska kontrollera att företag följer marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen, produktsäkerhetslagen och distansavtalslagen.

Konsumentverkets webbplats

Diskrimineringsombudsmannen, DO

DO ser till att alla följer diskrimineringslagen.

DO:s webbplats

Barnombudsmannen, BO

BO företräder barns och ungas rättigheter och intressen och följer FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnombudsmannens webbplats

Barn- och elevombudet, BEO

BEO ska skydda barns och elevers rättigheter som rättigheterna är beskrivna i skollagen.

Barn- och elevombudets webbplats

Laddar...