Hoppa till huvudinnehåll

Jämställdhet

I Sverige finns en lång tradition av att arbeta med jämställdhet. Jämställdhet är att kvinnor och män har samma rättigheter och möjligheter på alla områden i livet. Till exempel på arbetsmarknaden, i hemmet med barnen och när det gäller ekonomi.

Ett viktigt årtal var 1921 då kvinnor fick rösträtt. Sedan dess har samhället ändrat på mycket och nya lagar kommit.

Makt och inflytande

Sedan mitten av 1960-talet har allt fler kvinnor börjat arbeta, och i dag arbetar kvinnor nästan lika mycket som män. Men fortfarande är makten ojämnt fördelad mellan kvinnor och män i olika delar av samhället. Men i riksdagen är ungefär 45 procent kvinnor och 55 procent män. Inom andra områden, som vetenskap, kultur, massmedier, svenska kyrkan och näringslivet, är kvinnorna färre på ledande poster. I näringslivet är det allra flest män på ledande poster.

Laddar...