Mänskliga rättigheter

Riksdagen och regeringen, den regionala och kommunala verksamheten har alla ansvaret för att följa de mänskliga rättigheterna. Regeringen ska arbeta för att Sverige helt och fullt följer de mänskliga rättigheterna.

I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna genom grundlag och andra lagar och förordningar. Dessutom gäller den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som lag i Sverige sedan år 1995.

Det finns även andra internationella överenskommelser mellan stater som säger att det ska finnas mänskliga rättigheter.

Stat, kommun och landsting ska bland annat:

  • se till att alla människor får sina grundläggande friheter
  • skydda människor mot övergrepp
  • ge människor deras grundläggande behov
  • stoppa diskriminering av människor på grund av kön.