Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2017 – Kapitaltillskott till PostNord AB Prop. 2017/18:39

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås riksdagen bemyndiga regeringen att besluta om
kapitaltillskott till PostNord AB på högst 400 miljoner kronor, förutsatt
att Europeiska kommissionen godkänner den del av den danska statens
kapitaltillskott som är föremål för kommissionens prövning. Den danska
statens kapitaltillskott uppgår till sammanlagt 1 800 miljoner kronor.
Ägarnas kapitaltillskott är nödvändiga för att genomföra den nya
produktionsmodell för den danska marknaden som bolaget avser att
införa och värnar därmed en samhällsomfattande posttjänst av god
kvalitet.

Kapitaltillskottet föreslås finansieras genom en anslagsökning under
utgiftsområde 24 Näringsliv.

Laddar...