Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2024 – Åtgärder i samband med rekonstruktion av SAS AB Prop. 2023/24:134

Publicerad

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2024.

Ladda ner:

Bakgrunden är att SAS AB (SAS) 2022 offentliggjorde att bolaget har påbörjat en process för finansiell rekonstruktion under tillsyn av amerikansk federal domstol, ett s.k. chapter 11-förfarande. Den 19 mars 2024 godkände den amerikanska domstolen en rekonstruktionsplan och den 27 mars 2024 meddelade SAS att bolaget, i linje med det amerikanska förfarandet, ansökt om företagsrekonstruktion i Sverige.

Propositionen innehåller kompletterande bemyndiganden för att regeringen ska kunna agera ansvarsfullt i statens roll som aktieägare i SAS i den nu uppkomna situationen. De nu begärda bemyndigandena är avsedda att komplettera de befintliga bemyndigandena och ska inte ersätta dessa.

Samtliga åtgärder måste godkännas av Europeiska kommissionen innan de genomförs.

Laddar...