Rapport från Finansdepartementet

Rapport för bolag med statligt ägande januari–juni 2023

Publicerad

Ladda ner:

 • Omsättningen ökade med 24 procent och uppgick till
  277,3 (223,9) miljarder kronor.
 • Resultatet efter skatt minskade och uppgick till 20,6 (31,6)
  miljarder kronor. Resultatförsämringen förklaras framför allt
  av minskat resultat i Akademiska Hus och Vattenfall.
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 2 (16) procent.
 • Bruttoinvesteringarna ökade med 62 procent och uppgick
  till 38,7 (23,9) miljarder kronor.
 • Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav minskade
  med 11 procent till 38,8 miljarder kronor.