Rapport från Finansdepartementet

Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2022

Publicerad

Under 2022 ökade värdet på den statliga bolagsportföljen med ca 30 miljarder kronor, eller knappt 4 procent. Utdelningar till staten under 2022, för verksamhetsåret 2021, uppgick till 50 miljarder kronor. Sammantaget genererade den statliga bolagsportföljen därmed en totalavkastning om ca 9 procent under året.

Ladda ner:

Resultaten i korthet:

  • Under 2022 ökade värdet på den statliga bolagsportföljen med ca 30 miljarder kronor, eller knappt 4 procent.
  • Den största värdeförändringen i den statliga bolagsportföljen under det senaste året stod basindustri/energisektorn för. Tillsammans med fastighetssektorn, som också utvecklades positivt, summeras en ökning av värdet av dessa sektorer till knappt 70 miljarder kronor.
  • Omsättningen i den statliga bolagsportföljen ökade med 16,8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 476,2 miljarder kronor för helåret 2022. 
  • Resultatet efter skatt för helåret 2022 minskade och uppgick till 23,3 miljarder kronor. 
  • Störst positiva bidrag till det konsoliderade resultatet efter skatt kom från LKAB, Akademiska Hus, SBAB och Svenska Spel. Totala utdelningar för verksamhetsåret 2022 uppgår till 23,0 miljarder kronor. De största utdelningarna står LKAB och Vattenfall för, 7,5 respektive 4,0 miljarder kronor.
  • Den statliga bolagsportföljen är unik i det avseendet att den i år är helt jämställd på både styrelse- och vd-nivå. Efter årsstämmorna 2023 är andelen kvinnor i den statliga bolagsportföljens bolagsstyrelser 50 procent och andelen kvinnor som styrelseordförande 45 procent. Andelen kvinnor som vd var 50 procent vid årsskiftet 2022/23 och motsvarande andel för ledningsgruppen exkl. vd var 44 procent.
Beställ dokument

Fält markerade med asterisk * är obligatoriska.

Skicka ditt formulär