Energi i statens budget

Uppdaterad

Området Energi omfattas av utgiftsområde 21 Energi i statens budget. Området omfattas också av anslag 4:1 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.

Anslag
1:1 Statens energimyndighet
1:2 Insatser för energieffektivisering
1:3 Insatser för förnybar elproduktion
1:4 Energiforskning
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar
1:6 Energimarknadsinspektionen
1:7 Energiteknik
1:8 Elberedskap
1:9 Avgifter till internationella organisationer
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för
klimat- och energiomställning

Mer om statens budget

Den 8 november lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 samt höständringsbudgeten för 2022 till riksdagen.