Energi i statens budget

Uppdaterad

Området Energi omfattas av utgiftsområde 21 Energi i statens budget.

Anslag
1:1 Statens energimyndighet
1:2 Insatser för energieffektivisering
1:3 Insatser för fossilfri elproduktion
1:4 Energiforskning
1:5 Energimarknadsinspektionen
1:6 Elberedskap
1:7 Avgifter till internationella organisationer
1:8 Energi- och klimatomställning på lokal och regional nivå m.m.
1:9 Elsäkerhetsverket
1:10 Laddinfrastruktur
1:11 Biogasstöd
1:12 Gasprisstöd

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.