Civila samhället och idrott i statens budget

Civila samhället, idrott och trossamfund omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 17 - Kultur, medier, trossamfund och fritid - i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund
9:2 Stöd till trossamfund
13:1 Stöd till idrotten
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
13:5 Insatser för den ideella sektorn

Mer om statens budget

Den 17 april lämnar regeringen vårpropositionen för 2023 samt vårändringsbudgeten för 2023 till riksdagen.