Civila samhället och idrott i statens budget

Uppdaterad

Civila samhället, idrott och trossamfund omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 17 - Kultur, medier, trossamfund och fritid - i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund
9:2 Stöd till trossamfund
13:1 Stöd till idrotten
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
13:5 Insatser för den ideella sektorn

Mer om statens budget

Den 15 april lämnar regeringen den ekonomiska vårpropositionen för 2021 samt vårändringsbudgeten för 2021 till riksdagen.

Vårbudgeten 2021

Den 15 april lämnade regeringen 2021 års ekonomiska vårproposition samt propositionen Vårändringsbudget för 2021 till riksdagen.