Pressmeddelande från Finansdepartementet

Dyster prognos för svensk ekonomi

Publicerad

Svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur 2023 samtidigt som arbetslösheten stiger. Det visar Finansdepartementets senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen som finansminister Elisabeth Svantesson presenterar idag.

Ladda ner:

Hög inflation och stigande räntor pressar hushåll och företag. Svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur 2023 samtidigt som arbetslösheten väntas stiga. Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet har ökat under 2022, men arbetslösheten är fortsatt hög.

- Prognosen för svensk ekonomi är dyster och det finns betydande risker att utvecklingen blir sämre än i huvudscenariot, säger finansminister Elisabeth Svantesson. Det är därför viktigt att den svenska finanspolitiken är väl avvägd både i förhållande till behovet av att få ned den höga inflationen och för att kunna hantera nedgången i ekonomin.  

- Regeringen prövar samtliga reformförslag mot det ekonomiska utrymmet och det finanspolitiska ramverket, säger finansministern. Ordning och reda i de offentliga finanserna är en prioriterad uppgift. Vi kommer behöva säkra handlingsutrymme för att kunna värna svensk ekonomi, stötta drabbade hushåll och företag samt stärka välfärden, rättsväsendet och försvaret.

Presskontakt

Hanna Strömberg
Presskontakt hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Karine Raoufinia
Chef för makroprognosenheten
Telefon 08-405 96 21
e-post till Karine Raoufinia, via registrator
Thomas Bergman
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 47 18
e-post till Thomas Bergman, via registrator