Ekonomisk politik

Ekonomisk politik handlar om att få den svenska ekonomin att fungera effektivt, dämpa konjunktursvängningar i ekonomin samt fördela ekonomiska resurser mellan olika individer och över tid.

Ansvariga för ekonomisk politik

Ansvarigt statsråd

Elisabeth Svantesson
Elisabeth Svantesson Finans­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om ekonomisk politik

  • Extra ändringsbudget överlämnad till riksdagen

    Regeringen har i dag överlämnat en extra ändringsbudget till riksdagen. Förslagen är en följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om ekonomisk politik

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 272 träffar.