Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny ordförande för Produktivitetskommissionen

Publicerad

Finansminister Elisabeth Svantesson har i dag utsett Clas Olsson till ny ordförande för Produktivitetskommissionen från och med den 1 juni 2024.

Clas Olsson arbetar i dag som generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Dessförinnan har han bland annat varit biträdande generaldirektör för Arbetsförmedlingen, chef för ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet och chefsekonom på dåvarande Kommunförbundet.

– Jag är glad över att Clas Olsson har tackat ja till uppdraget som ordförande för Produktivitetskommissionen. Hans erfarenhet av och kunskaper inom såväl nationalekonomi som hur svensk offentlig sektor fungerar gör honom väl lämpad för uppgiften, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Clas Olsson förordnas från och med den 1 juni till och med att uppdraget slutredovisas.

Nuvarande ordförande Hans Lindblad lämnar sitt uppdrag för att han har utsetts till svensk ledamot i Europeiska revisionsrätten av Europeiska unionens råd.  

Bakgrund

I april 2023 tillsatte regeringen en kommission med uppdrag att analysera faktorer som påverkar produktivitetstillväxten samt lämna förslag för att höja produktiviteten i näringslivet och i den offentliga sektorn. Kommissionen lämnade ett delbetänkande den 29 april 2024. Uppdraget ska slutredovisas i oktober 2025.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg

Genväg

Laddar...