Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Arbetet med efterlevnaden av internationella sanktioner ska stärkas

Publicerad

Regeringen ger flera myndigheter i uppdrag att stärka arbetet med att säkerställa efterlevnaden av internationella sanktioner. Syftet är att effektivisera myndigheternas samverkan i arbetet för att motverka sanktionsbrott.

Sanktioner är ett utrikes- och säkerhetspolitiskt verktyg av tvingande karaktär som FN:s säkerhetsråd eller EU beslutar om vid situationer som hotar fred och säkerhet eller där det sker grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Svenska myndigheter har ett stort ansvar i att säkerställa att sanktioner beslutade av FN och EU genomförs och efterlevs på nationell nivå.

– Sanktioner är ett viktigt verktyg för att trygga fred och säkerhet, i synnerhet för vårt stöd till Ukraina och landets kamp mot Rysslands olagliga anfallskrig. För att sanktionerna ska kunna genomföras effektivt krävs kollektiva och långsiktiga insatser. Regeringen ger därför berörda myndigheter i uppdrag att se över sina arbetsformer för att säkerställa efterlevnaden av sanktionerna, säger justitieminister Gunnar Strömmer. 

I uppdraget ska myndigheterna bland annat 

  • förstärka sitt arbete med att bedriva eller bidra till tillsyn, förebygga, upptäcka, utreda och lagföra överträdelser av sanktioner som EU beslutat om,
  • inrätta ett samverkansråd under ledning av Polismyndigheten,
  • identifiera behov av åtgärder för att säkerställa ett effektivt arbete för att öka efterlevnaden av sanktioner och möjliggöra en effektiv myndighetssamverkan, och
  • informera om respektive insatser för att säkerställa efterlevnaden av sanktionerna under 2024 samt planerade åtgärder framåt.

Uppdraget ges till Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, Inspektionen för strategiska produkter, Kommerskollegium, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 31 januari 2025.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...