Hoppa till huvudinnehåll
Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Uppdaterad kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 21 juni 2024

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 21 juni 2024 finns följande punkter på dagordningen:

  • EU:s paket för mervärdesskatteregler för den digitala tidsåldern
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Den ekonomiska återhämtningen i Europa
  • Den europeiska planeringsterminen 2024: vårpaketet
  • Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands angrepp mot Ukraina
  • Ekofinrådets rapport till Europeiska rådet om skattefrågor
  • Slutsatser om de framsteg som uppförandekodgruppen (företagsbeskattning) gjort under det belgiska ordförandeskapet
  • Ad hoc-kommittén för utkastet till mandat för Förenta nationernas ramkonvention om internationellt skattesamarbete
Laddar...