Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges uppdaterade nationella energi- och klimatplan är beslutad

Publicerad

Sverige har nu lämnat in sin uppdaterade nationella energi- och klimatplan för 2021–2030 till EU-kommissionen. Rapporten har tagits fram i enlighet med EU:s förordning om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder och är en uppdatering av den första svenska integrerade nationella planen som lämnades till EU-kommissionen i januari 2020.

Ladda ner:

Den uppdaterade nationella energi- och klimatplanen baseras på underlag som Energimyndigheten haft i uppdrag att ta fram. Planen innehåller bland annat uppdateringar gällande regeringens klimathandlingsplan och energipolitiska inriktningsproposition. Den innehåller även en redogörelse för nya styrmedel och beslut, nya klimat- och energiscenarier, samt kompletteringar vad gäller rapporteringar till följd av nya krav som ställs i rättsakter inom Fit for 55-paketet. 

Varje medlemsstat ska ta fram och meddela EU-kommissionen en integrerad nationell energi- och klimatplan som omfattar åren 2021–2030. Vad som ska vara med föreskrivs av EU:s förordning 2018/1999/EU om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder. Den första svenska planen meddelades till EU-kommissionen i januari 2020. 

Varje medlemsstat ska också lämna in ett utkast på uppdaterad integrerad nationell energi- och klimatplan senast den 30 juni 2023 och en slutligt uppdaterad plan senast den 30 juni 2024. Däremellan bedömer EU-kommissionen utkasten och har möjlighet att utfärda specifika rekommendationer till respektive medlemsstat. Sverige lämnade in sitt utkast på uppdaterad nationell energi- och klimatplan i juli 2023 och har nu, tillsammans med ett fåtal andra medlemsstater, lämnat in den slutliga rapporteringen inom förordningens tidsram. 

Laddar...