Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av promemorian En kapacitetsmekanism för elmarknaden Diarienummer: KN2024/00779

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat av promemorian En kapacitetsmekanism för elmarknaden.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Klimat-och näringslivsdepartementet senast den 1 juli 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...