Energikrisen

För att mildra den pågående energikrisen behöver vi kraftsamla för att öka elsystemets robusthet, spara el samt stötta hushåll och företag.

Här samlas information om regeringens åtgärder för att hantera energikrisen på kort och lång sikt och hur vi återupprättar ett robust elsystem.

 • Regeringens första 100 dagar: Samarbetsprojektet klimat och energi

  Onsdag den 25 januari höll energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari en pressträff om åtgärder i de samarbetsprojekt som rör klimat- och energiområdet.

 • Extra ändringsbudget till riksdagen imorgon

  Regeringen avser att överlämna en extra ändringsbudget till riksdagen imorgon. I budgeten föreslår regeringen pengar till gasprisstödet till hushåll i södra Sverige, nya möjligheter för företag att skjuta upp skatteinbetalningar samt det hittills största stödpaketet med försvarsmateriel till Ukraina – värt upp till 4,3 miljarder kronor.

 • Arbetet med utbetalning av elstöd till hushåll går enligt plan

  Försäkringskassans förberedande åtgärder för att betala ut elstöd till hushåll i södra och mellersta Sverige är inom kort klara. Utbetalning av elstöd till hushållen i elområdena 3 och 4 kommer att påbörjas som planerat i slutet av februari.

 • Åtgärder för att stärka energiförsörjningen

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

  Regeringen avser förstärka och bredda stöd till energieffektivisering för privatpersoner och vidta breda åtgärder för att minska energianvändningen.

Åtgärder

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Elstöd för höga elpriser

För att hjälpa hushåll och företag att klara den kommande vintern införs på kort sikt ett elstöd för höga elpriser.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

EU:s energiministrar överens om nödåtgärder för att minska elpriset

Vid ett energirådsmöte i Bryssel 30 september antog ministrarna tillfälliga nödåtgärder för att minska priserna på elmarknaden. När EU:s stats- och regeringschefer möttes inom Europiska rådet 20–21 oktober kom de överens om en inriktning för att ytterligare sänka gaspriserna, garantera tillgången och minska efterfrågan på gas. Energiministrarna fick därefter mandat att föra diskussionerna vidare. 24 november möttes EU:s energiministrar återigen i Bryssel för fortsatta diskussioner om krisåtgärder för att hantera de höga energipriserna på den europeiska marknaden.

Foto: Tomas Ärlemo/Svenska kraftnät

Kreditgarantier till elproducenter

Riksgälden har fått i uppdrag att ställa ut 250 miljarder kronor i kreditgarantier till elproducenter som är knutna till Nasdaq Clearing AB.

Innehåll om energiförsörjningen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 64 träffar.