.
.

Energikrisen

Här hittar du samlad information om regeringens åtgärder för att hantera energikrisen på kort och lång sikt genom att kraftsamla, spara energi och stötta hushåll och företag. Sidan uppdateras löpande.

Aktuellt

 • Regeringen har beslutat om reglerna för elstöd till företag

  Illustration | Regeringskansliet

  Den 5 maj godkände Europeiska kommissionen regeringens statsstödsanmälan för elstödet till företag och vid ett extra regeringssammanträde den 8 maj fattade regeringen beslut om förordningen som reglerar ansökan om och utbetalning av stödet. Företag och organisationer kommer, som tidigare aviserats, kunna ansöka om stöd hos Skatteverket från och med den 30 maj.

 • Elstödet för elintensiva företag förlängs

  Illustration: Regeringskansliet

  Regeringen har infört ett stöd till elintensiva företag för att stötta och underlätta för företagen med anledning av de höga elpriserna under vintern. Ansökningsperioden för stödet har varit öppen från den 6 mars 2023. För att göra det möjligt för fler företag att ansöka om stödet har regeringen beslutat om att förlänga ansökningsperioden till den 18 juni 2023.

 • Regeringen fattar beslut om förordning om gasprisstöd till sydvästsvenska hushåll

  Illustration: Regeringskansliet

  Regeringen har i dag beslutat om en förordning för gasprisstöd till hushåll anslutna till det västsvenska gasnätet. Detta innebär att arbetet med att betala ut gasprisstödet kan påbörjas.

 • Stöd för att stötta hushåll och företag

  • Senast den 9 juni räknar Försäkringskassan med att alla landets hushåll har fått elstöd omgång 2. Elstöd omgång 1 som avser hushåll i mellersta och södra Sverige (elprisområde 3 och 4) har de allra flesta fått elstödet.
  • Elstödet som avser alla hushåll i Sverige för november–december 2022 omfattar cirka 5 miljoner hushåll, planeringen är att Försäkringskassan ska påbörja utbetalningarna av detta elstöd under våren 2023.
  • Elstöd till företag och organisationer (näringsidkare och juridiska personer) kommer kunna ansöka om stöd hos Skatteverket från och med den 30 maj.
  • Elstöd till elintensiva företag. Stödet träffar framför allt de företag som använder mycket el i sin produktion och därför drabbats hårt av höga elpriser. Stödet utgår från den faktiska prisökning som företaget har haft under perioden oktober–december 2022 i jämförelse med vilket elpris företaget hade i genomsnitt under 2021. Berörda företag kan ansöka om elstödet hos Energimyndigheten. För att göra det möjligt för fler företag att ansöka om stödet har regeringen beslutat om att förlänga ansökningsperioden till den 18 juni 2023.
  • Gasprisstöd till hushåll anslutna till det västsvenska gasnätet. Stödet avser perioden oktober 2021-september 2022 när gaspriserna var mycket höga. Gasprisstödet riktar sig till hushåll längs det västsvenska naturgassystemet, som är en del av det sammanlänkade europeiska gasnätet. Drygt 27 000 hushållskunder finns där, varav drygt 12 500 hushåll använder gas för uppvärmning. Stödet kommer att betalas ut i efterhand under 2023. Stödet innebär att hushållen får en ersättning på 79 öre per uppmätt kilowattimme, vilket motsvarar ersättningsnivån för elstödet i elområde 4. Det är den gaskonsument som hade rätt at ta ut gas i uttagspunkten enligt ett avtal med gasnätsföretaget den 1 februari 2023 som får stödet. Med förordningen på plats kan gasnätsföretagen börja ansöka om pengar för utbetalningar hos Energimyndigheten. Därefter kommer gasnätsföretagen börja betala ut stöden till sina kunder. Stödet innebär att hushållen får en ersättning på 79 öre per uppmätt kilowattimme. Om kunden inte har förbrukningsmätning kommer stödet beräknas utifrån den genomsnittliga förbrukningen för sådana hushåll. Det handlar i det fallet om cirka 400 kronor.

Kraftsamla – spara – stötta

lllustration: Regeringskansliet

Frågor och svar om elstöd till hushåll

Illustration: Regeringskansliet

Frågor och svar om elstöd till elintensiva företag

Illustration: Regeringskansliet

Elstöd och andra åtgärder

Innehåll om energiförsörjningen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 86 träffar.