Hoppa till huvudinnehåll

Blocköverskridande samtal om energipolitikens inriktning

Publicerad

Som en del i arbetet med den energipolitiska inriktningspropositionen bjuder regeringen onsdagen den 20 september in samtliga riksdagspartier till samtal. Regeringens avsikt är att samtalet ska bidra till att skapa de långsiktiga förutsättningar som behövs i omställningen av energisystemet.

– Svensk energipolitik har allt för länge varit ett slagfält om kraftslagen. Min förhoppning är att vi ska kunna enas kring en inriktning om att det svenska elsystemet måste kunna leverera fossilfri el till konkurrenskraftiga priser. Det är fysikens lagar som ska gälla och inte politikens, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Regeringen arbetar med att lägga om energipolitiken för att möjliggöra den gröna omställningen. Inriktningen för energipolitiken ska tydliggöras i en energipolitisk proposition som omfattar ett planeringsmål och ett leveranssäkerhetsmål för elsystemet. Som en del i arbetet bjuder regeringen nu in representanter från riksdagens samtliga partier samt från industrin och akademin till ett samtal om det svenska elsystemet.

Samtalet följer ett möte den 31 augusti då regeringen samlade företrädare från energibolag, näringslivet, berörda myndigheter, kommun och länsstyrelse till ett rundabordssamtal om energipolitikens inriktning. Vid det mötet blev det tydligt att branschen ser politisk enighet och stabilitet som avgörande för att Sverige ska lyckas med att bygga ut och expandera landets energisystem.

Presskontakt

Marcus Jonsson
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...