Elstöd och andra åtgärder

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen arbetar skyndsamt för att hantera energikrisen på kort och lång sikt genom att kraftsamla, spara energi och stötta hushåll och företag. På denna sida listas de åtgärder som löpande beslutas av regeringen för att ta Sverige ur energikrisen. Sidan uppdateras löpande.

Stöd för att stötta hushåll och företag

  • Senast den 9 juni räknar Försäkringskassan med att alla landets hushåll har fått elstöd omgång 2. Elstöd omgång 1 som avser hushåll i mellersta och södra Sverige (elprisområde 3 och 4) har de allra flesta fått elstödet.
  • Elstödet som avser alla hushåll i Sverige för november–december 2022 omfattar cirka 5 miljoner hushåll, planeringen är att Försäkringskassan ska påbörja utbetalningarna av detta elstöd under våren 2023.
  • Elstöd till företag och organisationer (näringsidkare och juridiska personer) kommer kunna ansöka om stöd hos Skatteverket från och med den 30 maj.
  • Elstöd till elintensiva företag. Stödet träffar framför allt de företag som använder mycket el i sin produktion och därför drabbats hårt av höga elpriser. Stödet utgår från den faktiska prisökning som företaget har haft under perioden oktober–december 2022 i jämförelse med vilket elpris företaget hade i genomsnitt under 2021. Berörda företag kan ansöka om elstödet hos Energimyndigheten. För att göra det möjligt för fler företag att ansöka om stödet har regeringen beslutat om att förlänga ansökningsperioden till den 18 juni 2023.
  • Gasprisstöd till hushåll anslutna till det västsvenska gasnätet. Stödet avser perioden oktober 2021-september 2022 när gaspriserna var mycket höga. Gasprisstödet riktar sig till hushåll längs det västsvenska naturgassystemet, som är en del av det sammanlänkade europeiska gasnätet. Drygt 27 000 hushållskunder finns där, varav drygt 12 500 hushåll använder gas för uppvärmning. Stödet kommer att betalas ut i efterhand under 2023. Stödet innebär att hushållen får en ersättning på 79 öre per uppmätt kilowattimme, vilket motsvarar ersättningsnivån för elstödet i elområde 4. Det är den gaskonsument som hade rätt at ta ut gas i uttagspunkten enligt ett avtal med gasnätsföretaget den 1 februari 2023 som får stödet. Med förordningen på plats kan gasnätsföretagen börja ansöka om pengar för utbetalningar hos Energimyndigheten. Därefter kommer gasnätsföretagen börja betala ut stöden till sina kunder. Stödet innebär att hushållen får en ersättning på 79 öre per uppmätt kilowattimme. Om kunden inte har förbrukningsmätning kommer stödet beräknas utifrån den genomsnittliga förbrukningen för sådana hushåll. Det handlar i det fallet om cirka 400 kronor.

Kraftsamla

Sverige behöver använda alla delar av elsystemet på ett effektivt och hållbart sätt. I nuläget måste vi se till att i så stor utsträckning som möjligt ta vara på den elproduktion som redan finns på plats i systemet. I det längre perspektivet måste vi planera för ett robust och kostnadseffektivt kraftsystem där alla delar, från produktion till överföring och användning, bidrar till en trygg och säker energiförsörjning.

Regeringens första 100 dagar: Samarbetsprojektet klimat och energi Publicerad 27 januari 2023

Extra ändringsbudget för 2023 – åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser. Publicerad 26 januari 2023

Regeringen ger en lägesbild av elförsörjningen. Publicerad 22 december 2022

Nytt uppdrag om elproduktion för att öka försörjningstryggheten Publicerad 15 december 2022

Regeringen bjuder in till pressträff med anledning av energikrisen. Publicerad 09 december 2022

Regeringsuppdrag till Svenska kraftnät om upphandling av förbrukning Publicerad 11 november 2022

Budgetsatsningar för att bemöta energikrisen på kort och lång sikt. Publicerad 10 november 2022

Fortsatta diskussioner om höga gaspriser vid ministermöte. Publicerad 26 oktober 2022

EU:s energiministrar överens om nödåtgärder för att minska elpriset. Publicerad 03 oktober 2022

EU föreslår exceptionella åtgärder för minskad efterfrågan på el. Publicerad 16 september 2022

Spara

Under den pågående energikrisen behöver vi alla hjälpas åt för att spara energi. Genom att dra ned på förbrukningen kan vi tillsammans minska kostnaderna, dämpa efterfrågan och hålla nere priserna på energi.

Remiss av förslag till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus. Publicerad 8 mars 2023

Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster. Publicerad 14 februari 2023

Utökade möjligheter att använda aggregeringstjänster. Publicerad 28 november 2022

Regeringen ger Svenska kraftnät i uppdrag att upphandla förbrukningsflexibilitet. Publicerad 11 november 2022

Stötta

Europeiska kommissionen godkänner regeringens elstöd till företag - Regeringen.se Publicerad 

Försäkringskassan påbörjar utbetalning av elstöd till hushåll i hela landet i slutet av maj - Regeringen.se Publicerad 

Elstöd till konsumenter lämnas enbart till elförbrukning för konsumentändamål - Regeringen.se. Publicerad

Uppdrag att ansöka om att få använda intäkter från överbelastning för att finansiera stöd till elintensiva företag - Regeringen.se. Publicerad 20 april

Regeringen går vidare med nästa steg för elstödet till företag - Regeringen.se. Publicerad 18 april

Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag - Regeringen.se. Publicerad 18 april.

Elstödet för elintensiva företag förlängs - Regeringen.se. Publicerad 5 april

Regeringen fattar beslut om förordning om gasprisstöd till sydvästsvenska hushåll. Publicerad 9 mars 2023

Reglering på plats för utbetalning av elstöd till hushåll i hela Sverige. Publicerad 9 mars 2023

Regeringen presenterar nya detaljer om elstödet till företag. Publicerad 20 februari 2023

Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag. Publicerad 20 februari 2023

Försäkringskassan påbörjar utbetalning av elstöd till hushållen i södra och mellersta Sverige. Publicerad 20 februari 2023

Regeringen har beslutat om elstöd till elintensiva företag. Publicerad 16 februari 2023

EU-kommissionen ger klartecken till regeringens aviserade elstöd till elintensiva företag.Publicerad 16 februari 2023

Lagrådsremiss om tillfällig skattefrihet för förmån av laddel. Publicerad 16 februari 2023

Elstöd till dödsbon kommer att betalas ut i hushållsstödet. Publicerad 09 februari 2023

17 miljarder kronor till Försäkringskassan inför utbetalningen av elstödet. Publicerad 09 februari 2023

Arbetet med utbetalning av elstöd till hushåll går enligt plan. Publicerad 25 januari 2023

Uppdrag om att förbereda utbetalning av elstöd till hushåll i hela landet. Publicerad 19 januari 2023

Nytt elstöd till hushåll i hela landet. Publicerad 10 januari 2023

Utökade möjligheter för företag att få skatteanstånd. Publicerad 29 december 2022

Generellt elstöd för företag och organisationer. Publicerad 23 december 2022

Elstödet ett steg närmare hushållen. Publicerad 22 december 2022

Regeringen aviserar nytt gasprisstöd till sydsvenska hushåll. Publicerad 06 december 2022

Regeringen remitterar förordning för utbetalning av elstöd. Publicerad 30 november 2022

Uppdrag om att förbereda utbetalning av högkostnadsskydd till elkunder. Publicerad 04 november 2022