EU:s energiministrar överens om nödåtgärder för att minska elpriset

Publicerad

Fredagen den 30 september kom EU:s energiministrar överens om tillfälliga nödåtgärder för att minska elpriset.

EU-möte i Bryssel den 30 september 2022 om nödåtgärder för att sänka energipriserna.
EU-möte i Bryssel den 30 september 2022 om nödåtgärder för att sänka energipriserna. EU

Elförbrukningen ska minska

Medlemsländerna ska minska elförbrukningen med fem procent under vissa högpristimmar. Medlemsländerna kan sedan själva välja vilka åtgärder som vidtas för att minska förbrukningen under dessa timmar.

Medlemsländerna bör också på frivillig basis verka för att minska den totala elförbrukningen med 10 procent. 

En koordinerad minskad elförbrukning kan minska elpriserna.

Tillfälligt intäktstak ska användas för stödåtgärder

Det införs ett tillfälligt intäktstak på 180 euro/MWh för vissa kraftslag, där producenternas intäkter har varit exceptionellt höga samtidigt som deras produktionskostnader inte ökat (till exempel el producerad från vindenergi, solenergi, biomassabränsle eller kärnkraft). Intäkter över 180 euro/MWh ska användas för att finansiera åtgärder som minskar slutkundernas elkostnader.

Solidaritetsbidrag ska användas för stödåtgärder

De producenter från olja-, gas-, kol- och raffinaderisektorer som tjänat på de extrema prisökningarna ska också betala ett solidaritetsbidrag. Solidaritetsbidraget kan medlemsländerna använda för att vidta åtgärder, till exempel stöd till slutkund.

Den fortsatta processen

Åtgärderna är tillfälliga och gäller från den 1 december 2022. Målen för minskning av elförbrukningen gäller till den 31 mars 2023. Det tillfälliga intäktstaket ska gälla till den 30 juni 2023.