Hoppa till huvudinnehåll

Fortsatta diskussioner om höga gaspriser vid ministermöte

Publicerad

När EU:s energiministrar möttes i Luxemburg 25 oktober förde de vidare diskussionen från förra veckans EU-toppmöte om åtgärder för att få ner de höga gaspriserna. Energi- och näringsminister Ebba Busch representerade Sverige vid mötet.

Två personer samtalar med varandra i ett mötesrum. Båda personerna ler.
Energi- och näringsminister Ebba Busch företrädde Sverige vid ministermötet i Luxemburg. Foto: Europeiska unionen

Åtgärder för att sänka gaspriserna

Vid energirådsmötet i Bryssel 30 september antog ministrarna tillfälliga nödåtgärder för att minska priserna på elmarknaden. När EU:s stats- och regeringschefer möttes inom Europiska rådet 20–21 oktober kom de överens om en inriktning för att ytterligare sänka gaspriserna, garantera tillgången och minska efterfrågan på gas. Energiministrarna fick därefter mandat att föra diskussionerna vidare.

I samband med rådsmötet i Luxemburg höll ministrarna en lunchdiskussion om ytterligare åtgärder för att få ner de höga gaspriserna. Kommissionen har bland annat lagt fram förslag om gemensamma inköp av gas, ett nytt referenspris för flytande naturgas och ytterligare solidaritetsavtal mellan medlemsstaterna.

- Det är av största vikt att vi tillsammans bekämpar energikrisen. Jag är öppen för att diskutera alla förslag om att frikoppla gas- och elpriserna, men vi får inte riskera försörjningstryggheten eller införa ny EU-finansiering, sade Energi- och näringsminister Ebba Busch.

Det tjeckiska ordförandeskapet meddelade att ett ytterligare extrainsatt energiministermöte kommer att hållas i Bryssel 24 november.

Direktivet om byggnaders energiprestanda

Ministrarna enades vid rådsmötet om en allmän inriktning för EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. Direktivet är en del av lagstiftningspaketet ’Fit for 55’. Syftet med direktivet är att förbättra byggnaders energiprestanda och att minska utsläppen från byggnader.

Rådet kommer att föra vidare förhandlingarna om ett slutgiltigt antagande av direktivet i trepartsmöten med Europaparlamentet och kommissionen.

Gasmarknadspaketet

Vid mötet i Luxemburg förde ministrarna också en riktlinjedebatt om revideringen av det så kallade gasmarknadspaket. Genom revideringen av paketet vill man uppnå en ökad användning av förnybara och koldioxidsnåla gaser i energisystemet samtidigt som användningen av naturgas minskar för att EU ska kunna uppnå kliamatneutralitet till 2050.

Energi- och näringsminister Ebba Busch representerade Sverige vid mötet.

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Laddar...