Försäkringskassan påbörjar utbetalning av elstöd till hushållen i södra och mellersta Sverige

Publicerad Uppdaterad

För att ta Sverige ur energikrisen arbetar regeringen skyndsamt för att kraftsamla, spara el och stötta hushåll och företag den 20 februari påbörjade Försäkringskassan utbetalning av elstöd till hushåll i södra och mellersta Sverige. Utbetalningarna kommer att ske successivt. Den 23 februari ska de första hushållen ha pengarna på sina konton och den 7 mars har de allra flesta hushåll fått sina pengar.

Bild på Ebba Busch och Anna Tenje
Ebba Busch, Energi- och närings­minister och Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister. Foto: Regeringskansliet

– Elstödet är en lindring för hushållen i en svår tid, inte minst för barnfamiljer och äldre med små ekonomiska marginaler. Regeringen vidtar en rad åtgärder för att stötta hushåll och företag. Men på lång sikt måste vi bygga upp elsystemet starkt, så att vi inte hamnar i detta sårbara läge igen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Höga elpriser och hög inflation har satt press på hushållen och därför kommer elstödet väl till pass i hushållen. Elstöd till södra och mellersta Sverige uppgår till cirka 17 miljarder kronor. Där det finns pengar, finns bedragare och jag vill återigen varna framför allt äldre personer som är en särskilt utsatt grupp. Ingen kommer bli uppringd av myndigheter, bank eller elbolag i samband med utbetalningen, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Registrera konto hos Swedbank

För att ta del av pengarna så snabbt som möjligt behöver ditt bankkonto vara registrerat hos Swedbank. På Försäkringskassans och Swedbanks webbplatser hittar du mer information om hur du registrerar ditt konto. Du behöver inte vara kund hos Swedbank i övrigt.

Om du inte har anmält konto till Swedbank kommer du att få pengar ändå, men det tar längre tid.

Du som har pension eller är registrerad hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten behöver inte göra någonting. Utbetalning sker då per automatik.

Varning för bedrägerier

Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta privatpersoner för att be någon logga in eller lämna ut personliga koder i samband med utbetalningen av elstödet. Blir du kontaktad på ett sådant sätt så är det försök till bedrägeri, och du ska avsluta sådana kontakter direkt.

Hur mycket får man i elstöd?

Hushåll och dödsbon i mellersta Sverige (elområde 3) kommer att få ett elstöd med 50 öre per kWh för perioden den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022. Hushåll och dödsbon i södra Sverige (elområde 4) kommer att få ett elstöd med 79 öre per kWh för perioden den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022.

Utbetalning till dödsbon

Den 9 februari 2023 beslutade regeringen om en ändring av förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter. Ändringen träder i kraft den 1 mars 2023. Den innebär att Försäkringskassan ska hantera utbetalningar av elstöd till dödsbon efter privatpersoner på samma sätt som utbetalningar till hushåll. Utbetalning till dessa dödsbon påbörjas i mars.

Bakgrunden till elstödet

Energipriserna i Europa har till följd av den ekonomiska återhämtningen efter pandemin och därefter den ryska invasionen av Ukraina stigit till exceptionellt höga nivåer. Det har inneburit historiskt höga elpriser i vissa delar av Sverige sedan hösten 2021, vilket har drabbat hushållen hårt.

För att lindra effekterna av de höga elpriserna gav regeringen i augusti 2022 Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka om att få använda s.k. flaskhalsintäkter för att finansiera elstöd till konsumenter och företag hos Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen har godkänt ansökan vilket innebär att elstöd kommer att betalas ut till hushåll och dödsbon i södra och mellersta Sverige.

Regeringen gav i november 2022 Försäkringskassan i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra utbetalning av elstödet. Försäkringskassan börjar utbetalningarna den 20 februari 2023.

Fyra elstöd för att stötta hushåll och företag

  1. Det första stödet, avser hushåll (privatpersoner) i mellersta och södra Sverige (elprisområde 3 och 4) för perioden 1 oktober 2021–30 september 2022, och omfattar cirka 4,3 miljoner hushåll. Detta stöd börjar betalas ut den 20 februari 2023 av Försäkringskassan. Att stödet omfattar elprisområde 3 och 4 beror på att det genomsnittliga spotpriset på el var över referenspriset 75 öre under stödperioden.
     
  2. Ett andra stöd som avser alla hushåll i Sverige för november–december 2022, cirka 5 miljoner hushåll, håller på att tas fram. Svenska kraftnät ansökte den 30 januari 2023 hos Energimarknadsinspektionen om godkännande av detta elstöd. Energimarknadsinspektionen godkände ansökan den 2 februari 2023, Regeringen kommer nu att gå vidare med det administrativa arbetet för att elstödet ska kunna betalas ut till hushållen. Målsättningen är att utbetalningarna ska starta under våren 2023. Hushåll i såväl södra som norra Sverige får del av stödet då elpriserna var mycket höga i hela landet.

  3. Ett tredje elstöd som ska utbetalas till företag och organisationer (näringsidkare och juridiska personer) håller på att tas fram. Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts ansökan och regeringen har remitterat ett förslag på stödets utformning (se länk i högerkolumn/nedan till pressmeddelande Regeringen presenterar nya detaljer om elstödet till företag).
     
  4. Ett fjärde elstöd är stödet till elintensiva företag. Den 22 december skickade regeringen in en ansökan till Europeiska kommissionen. Ansökan godkändes den 15 februari 2023. Regeringen fattade den 16 februari därefter beslut om en förordning för stöd till elintensiva företag som kommer att träda i kraft den 6 mars. Stödet kommer att hanteras av Statens Energimyndighet.