Elstödet för elintensiva företag förlängs

Publicerad

Regeringen har infört ett stöd till elintensiva företag för att stötta och underlätta för företagen med anledning av de höga elpriserna under vintern. Ansökningsperioden för stödet har varit öppen från den 6 mars 2023. För att göra det möjligt för fler företag att ansöka om stödet har regeringen i dag beslutat om att förlänga ansökningsperioden till den 18 juni 2023.

Stödet riktas till företag som har haft en betydande ökning av kostnader för el under perioden oktober-december 2022 jämfört med 2021. Många av dessa företag har fram till elprisuppgången varit livskraftiga samtidigt som de verkar på en global marknad och har små möjligheter att höja priset till sina kunder. Om företagen drabbas alltför negativt riskerar det leda till spridningseffekter i svensk ekonomi samtidigt som Sverige riskerar att förlora viktig industri till utomeuropeiska länder.

– Flera elintensiva företag som är viktiga aktörer i leveranskedjan för stora svenska basindustrier har en ansträngd situation med anledning av de ökade energipriserna under vintern. Regeringen vill nu ge dessa företag en förlängd möjlighet att ansöka om stödet. Vi vill på detta sätt stötta och underlätta för våra företag så att de kan fortsätta verka i Sverige, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Stödet hanteras av Energimyndigheten.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö