Regeringen har beslutat om elstöd till elintensiva företag

Publicerad

Regeringen tar mycket allvarligt på den pressade situation som många företag har hamnat i till följd av de höga elpriserna. Efter att EU-kommissionen igår beslutade att godkänna stödet till elintensiva företag fattade regeringen idag beslut om en förordning för stödet som träder i kraft den 6 mars. Stödet kommer att hanteras av Statens Energimyndighet och föreslås kunna ansökas i anslutning till att förordningen träder i kraft.

Vid höga elpriser riskerar vissa företag drabbas särskilt hårt. Särskilt företag som använder mycket el i sina processer har fått ökade elkostnader som är svåra att övervältra på kund, detta kan bland annat bero på att företaget verkar på en global marknad. De höga elpriserna riskerar att medföra att produktionen flyttar utomlands med minskade svenska arbetstillfällen som följd. För att ge dessa företag bättre förutsättningar att klara prisökningar under vintern har regeringen beslutat att ge ett riktat stöd till elintensiva företag.

– Regeringen är glada att idag kunnat ta beslut om elstödet till elintensiv industri. Den här delen av industrin har i många fall inlett sin resa för fortsatt konkurrenskraft genom att ställa om från fossila energikällor till el. Stödet lindrar konsekvenserna för företagen och samhället av den pågående energikrisen. Men på lång sikt måste elsystemet byggas starkt igen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

För att stärka svensk konkurrenskraft och förutsättningarna för den gröna omställningen krävs mer fossilfri kraftproduktion och ett robust elsystem.

Målgruppen är företag som är elintensiva. Flera av dessa elintensiva företag är viktiga aktörer i värdekedjor för stora svenska basindustrier, exempelvis gjuterier och viss kemisk industri.

Stödet baseras på företagens faktiska kostnader för inköpt el med en metod som baseras på EU-kommissionens tillfälliga krisram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina. Berörda företag får stöd för sådana kostnader för el som överstiger en och en halv gånger företagets genomsnittspris under 2021. För att alla ska vidta energieffektiviseringsåtgärder får dock högst 70 procent av 2021 års förbrukning läggas till grund för beräkningen av stödberättigande kostnader.  Företagen får ersättning för hälften av de stödberättigade kostnaderna, upp till ett tak på 2 miljoner euro (ca 20 miljoner kronor, som gäller gemensamt för företag i en koncern.) En förutsättning för stöd att stödet beräknas uppgå till minst 50 000 kronor.     

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö

Exempel på fiktivt företag som kan få stöd

Ett exempel på vad stödet kan innebära för ett gjuteriföretag med en årsomsättning på 75 miljoner kr med samma elanvändning 2022 som 2021, samt med ett genomsnittligt elpris på 2 kr /kWh under stödperioden oktober till december 2022 och ett elpris på 70 öre under 2021, är att företaget kommer att få ett få ett stöd på ca 230 000 kr för dessa tre månader.