Regeringen fattar beslut om förordning om gasprisstöd till sydvästsvenska hushåll

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en förordning för gasprisstöd till hushåll anslutna till det västsvenska gasnätet. Detta innebär att arbetet med att betala ut gasprisstödet kan påbörjas.

– Regeringen vill på det här sättet stödja de sydvästsvenska hushållen som drabbas av de höga gaspriserna. Ett stöd kan inte helt kompensera för energikrisens effekter, men kan lindra för hushåll med små ekonomiska marginaler genom en tuff tid säger, energi- och näringsminister Ebba Busch.

Regeringen har i en extra ändringsbudget avsatt medel för ett gasprisstöd till hushållskunder längs det västsvenska stamnätet för gas. Stödet är framåtsyftande, men modellen baseras på förbrukning avseende perioden oktober 2021-september 2022 när gaspriserna var mycket höga.

Med förordningen på plats kan gasnätsföretagen börja ansöka om pengar för utbetalningar hos Energimyndigheten. Därefter kommer gasnätsföretagen börja betala ut stöden till sina kunder.

Förordningen träder i kraft den 21 mars 2023 och stödet kommer att betalas ut med start under våren. Stödet innebär att hushållen får en ersättning på 79 öre per uppmätt kilowattimme, vilket motsvarar ersättningsnivån för elstödet i elområde 4. Det är den gaskonsument som hade rätt at ta ut gas i uttagspunkten enligt ett avtal med gasnätsföretaget den 1 februari 2023 som får stödet. 

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö