Regeringen aviserar nytt gasprisstöd till sydsvenska hushåll

Publicerad

I dag aviserade regeringen ett nytt gasprisstöd till hushåll anslutna till det västsvenska gasnätet. Planeringen är att gasprisstödet ska motsvara högkostnadsskyddet för el och uppgå till 79 öre per kilowattimme för perioden oktober 2021 till september 2022.

– Genom den här insatsen ser vi till att även de hushåll som drabbats direkt av de skenande gaspriserna får hjälp, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Omkring 27 000 hushåll är anslutna till det västsvenska gasnätet och kommer att omfattas av stödet. Drygt 12 500 av dessa hushåll använder gas för uppvärmning. Det blir möjligt att få del av både högkostnadsskyddet för el och gasprisstödet om man är både el- och gaskund.

Regeringen analyserar alternativ för hur och när utbetalningarna ska ske och kommer att återkomma i frågan. Stödet kommer att läggas fram i en budget. Nästa planerade budget är vårändringsbudgeten för 2023.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö