Uppdrag om att förbereda utbetalning av högkostnadsskydd till elkunder

Publicerad

Regeringen ger Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra utbetalning av högkostnadsskydd till elkunder i Sverige.

- Regeringen jobbar hårt för att få högkostnadsskyddet på plats så snabbt som möjligt och det här beslutet är ett viktigt steg i processen. Vi återkommer så snart vi kan med mer information om utbetalning av ersättning,  säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Regeringen har den 3 november 2022 gett Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra utbetalning av högkostnadsskydd till elkunder i Sverige. Bakgrunden till uppdraget är att Svenska kraftnät ansökt hos Energimarknadsinspektionen om att använda intäkter från överbelastning, så kallade flaskhalsintäkter, för att finansiera högkostnadsskyddet. Svenska kraftnät har hemställt till regeringen att det finns ett behov av att en annan myndighet sköter den föreslagna utbetalningen till elkunderna.

Försäkringskassan och Svenska kraftnät ska i den utsträckning som uppdraget kräver samverka med övriga relevanta myndigheter och aktörer. 

Försäkringskassan kommer att tilldelas 30 miljoner kronor i år för att täcka kostnader för de förberedande åtgärderna.

Frågor om högkostnadsskyddets utformning kommer att hänvisas till Svenska Kraftnäts webbplats. Informationen gällande högkostnadsskyddet uppdateras kontinuerligt. Svenska kraftnät och Försäkringskassan har idag ingen annan information att ge än den som är publicerad på webbplatserna och regeringen avser återkomma i närtid med mer information.

Bakgrund

Den 18 augusti 2022 gav regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att få använda så kallade flaskhalsintäkter för att finansiera nödåtgärder för elanvändare. I det uppdraget ingick även att presentera ett förslag på hur stödet kan utformas.

Den 27 oktober lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen som ska genomföra en oberoende prövning.

Svenska kraftnät har parallellt med ansökan till Energimarknadsinspektionen lämnat in en begäran, så kallad hemställan, till regeringen om att ta fram en lösning på hur högkostnadsskyddet ska kunna betalas ut till elkunderna. Försäkringskassan och Svenska kraftnät får nu i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra utbetalning av högkostnadsskyddet.

Presskontakt