Budgetsatsningar för att bemöta energikrisen på kort och lång sikt

Publicerad

Sverige befinner sig i en energikris samtidigt som det krävs en ökad elproduktion för att klara elektrifieringen. Därför föreslår regeringen flera budgetsatsningar för att stärka energiförsörjningen.

Energieffektivisering av småhus

Energipriserna är, och har varit, exceptionellt höga. För att främja energieffektivisering och därmed minska sårbarheten vid höga energipriser för småhushushåll föreslår regeringen därför ett nytt stöd de kommande tre åren för energieffektivisering i småhus. Anslaget Insatser för energieffektivisering förslås därför att öka med 379 miljoner kronor 2023 och 400 miljoner kronor 2024 och 2025.

Stödet är ett investeringsbidrag till konverteringsåtgärder från direktverkande el eller gas som uppvärmningssystem till andra system som leder till minskad energianvändning och minskat effektbehov. Investeringsbidraget ges också till klimatskärmsåtgärder så som fasad- och vindisolering, byte av fönster och dörrar i det fall småhuset har direktverkande el eller gas till uppvärmning.

Satsning på kärnkraftsforskning

Regeringen vill säkra ny planerbar elproduktion i Sverige. I första hand genom att möjliggöra ny kärnkraft. Regeringen föreslår därför en satsning på 50 miljoner kronor under 2023 och 100 miljoner per år under 2024 och 2025 för forskning och innovation om kärnkraft, inklusive forskning inom strålsäkerhetområdet.

Satsningen är en förstärkning av den forskning som redan finansieras av Energimyndigheten.

Effektivisering av tillståndsprocesser

Regeringen ökar anslaget till Energimarknadsinspektionen med 25 miljoner kronor under 2023 så att myndigheten kan fortsätta effektiviseringsarbetet med handläggning av nätkoncessioner och motverka att flaskhalsar uppstår i tillståndsprocessen.

Energimarknadsinspektionen prövar elnätsföretagens ansökningar om nätkoncessioner, dvs tillstånd att bygga till exempel starkströmsledning, och har därmed en central roll i elektrifieringen av bland annat transportsektorn och industrin.

Satsning på el- och drivmedelsberedskapen

Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget är det angeläget att påskynda utvecklingen av det civila försvaret. Regeringen förstärker därför insatserna för el- och drivmedelsberedskap med 90 miljoner kronor 2023, varav 75 miljoner kronor i elberedskapsåtgärder till Svenska kraftnät och 15 miljoner kronor till Energimyndigheten för åtgärder att öka robustheten i drivmedelsförsörjningen.

Det handlar bland annat om åtgärder som ökar förmågan att förebygga, motstå och hantera svåra störningar i elförsörjningen, exempelvis att försörja samhällsviktiga verksamheter med el eller påskynda återuppbyggnaden vid en större störning.  

Drivmedelsförsörjningens robusthet ska öka genom investeringar i leveranskedjor, exempelvis reservkraftanläggningar, tankbilar försedda med utrustning för att kunna fylla på reservkraftsanläggningar och utbildning av lastbilschaufförer.

Riktat elstöd till elintensiva företag

Regeringen har för avsikt att införa ett riktat stöd till elintensiva företag. Utformningen bereds nu i Regeringskansliet. Regeringen avsätter därför 2,4 miljarder kronor 2023 för ett elstöd till elintensiva företag.

Anledningen är att svenska företag som använder mycket el i sina processer får ökade elkostnader som är svåra att ta ut i ett högre pris till kund. Om företagen drabbas allt för negativt riskerar det att leda till spridningseffekter i svensk ekonomi samtidigt som Sverige riskerar att förlora viktig industri till utomeuropeiska länder. Statens energimyndighet kommer handlägga stödet.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö