Uppdrag om att förbereda utbetalning av elstöd till hushåll i hela landet

Publicerad

Regeringen ger Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra utbetalningar av elstöd till hushåll i hela landet för höga elkostnader. Elpriset var historiskt högt i hela landet i början av vintern, det nya elstödet kommer därför att baseras på historiska data från november och december 2022.

- Elpriserna har varit höga i alla elområden under november och december 2022. Regeringen ser därför ett behov av att stödja samtliga hushåll i landet för de höga elpriserna under dessa månader, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

- I slutet av förra året steg elpriserna kraftigt i hela landet, även i de norra delarna. Därför gav vi ett nytt uppdrag till Svenska kraftnät om att ta fram en ansökan om ett nytt elstöd till hushåll i hela Sverige, för att lindra och stötta den kommande tuffa tiden. Stödet bör också ta hänsyn till att det är ett kallare klimat i norra Sverige om det är möjligt, varför Svenska kraftnät även fått i uppdrag att utreda det, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Utformningen av elstödet ska utgå ifrån den tidigare modellen för att påskynda utbetalningarna. Med syfte att anpassa stödet till ett kallare klimat i norra Sverige ska Svenska kraftnät utreda ett tak för förbrukningen som kan ta hänsyn till det kallare klimatet i norra Sverige och som därför kräver mer förbrukning än södra Sverige.

Regeringen ger Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra utbetalningar av elstöd till hushåll i hela landet för höga elkostnader under november och december 2022.

Försäkringskassan och Svenska kraftnät har sedan tidigare ett uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra utbetalning av elstöd till elkunder i södra och mellersta Sverige för perioden oktober 2021 till september 2022. Regeringen beslutade den 22 december 2022 förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter. Försäkringskassan planerar att påbörja utbetalningarna till hushållen för perioden oktober 2021 till september 2022 under februari 2023. Förberedelser pågår enligt det tidigare lämnade uppdraget.

Försäkringskassan och Svenska kraftnät ska, i den utsträckning som uppdraget kräver, samverka med övriga relevanta myndigheter och aktörer.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö